Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2014

Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

November 23 2013

A wśród Twych koleżanek nie być tylko 'kolejną'...
— tak bardzo chcę.
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl
Sponsored post

November 19 2013

Każdy układ ma jakieś skutki uboczne, mała.
— czy tego chcesz, czy nie
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

November 14 2013

,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

September 29 2013

Jestem. Taka mała.
Zaraz się rozsypie. Nie w Twoich dłoniach.
— już nigdy
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

September 16 2013

Prawdziwy mężczyzna szanuje kobietę.
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viainsidemyhell insidemyhell

September 03 2013

6697 b889 450
so fuckin' confused
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

May 20 2013

January 31 2013

6697 b889 450
so fuckin' confused
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

January 22 2013

Play fullscreen
Best school video I've ever seen, watch it! :)
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

October 14 2012

-czego nie rozumiesz ? to Ci może to przybliżę.
-nie ma opcji, bo tu ciężko cokolwiek powiedzieć. miłość to pojebana sprawa.
— wieczorową porą.
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

October 04 2012

clementina
17:00
9710 5d6e 450
Reposted fromgruetze gruetze viacookies cookies
clementina
16:59

TypeFace by Julien Poisson

Reposted fromsawb sawb
clementina
16:58
8164 1ef3 450
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou

October 03 2012

clementina
04:13
6994 1378
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
clementina
04:12
4290 bc37 450
Reposted frommaim-me maim-me viaraspberryjam raspberryjam
clementina
04:11
8248 ac27 450
Reposted frompalesoap palesoap viaraspberryjam raspberryjam
clementina
04:11
clementina
04:05
6845 8458 450
Reposted frombookinistka bookinistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...