Tumblelog by Soup.io
 • toby
 • binocentric
 • UsTrendy
 • fab34
 • agirregabiria
 • raspberryjam
 • blubbb
 • meggy
 • fabulous-lazy
 • classicLady
 • inaccessible
 • kamlot
 • nabnab
 • borboleta
 • mLa
 • Apathy
 • karabinier
 • klaudiammt
 • pursuitofart
 • LotusFlower
 • xoxo
 • naiwnie
 • satya
 • yourheartbeat
 • marguerite
 • yveee
 • szampanowa
 • ukath
 • ejMarta
 • ZombieGirl
 • martycha
 • julke
 • soupdoup
 • jackarma
 • diammond
 • nothing-new
 • Foxyladyy
 • tristesonrisa
 • prosiecie
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • dramaaddict
 • Iriss
 • galawaygirl
 • annawanna
 • grumpy
 • messclew
 • GaleriaEmocji
 • LiveWellLoveMuch
 • youshouldtry
 • FadeToBlackAndDream
 • freepdfebook
 • NeverTrueLoved
 • idepopiwo
 • mostwanted14312
 • delish
 • jarekpolskezbaw
 • storczyk
 • insidemylove
 • iloftdesign
 • guyver
 • fuckofflife
 • mrrrrrrrrr
 • keepcreepy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

6689 deb8 450
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
6750 edfb 450
Reposted fromfinnglas finnglas viadivi divi
8019 a2f2 450
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadivi divi
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabanshe banshe
4701 4c03 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
1978 eeb5 450
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viainnocencja innocencja
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
3847 9c7d 450
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
6444 8e1b 450
Reposted fromamphetamine amphetamine viabanshe banshe

December 05 2017

"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
2091 2292 450
Reposted fromohshit ohshit viaszydera szydera
5538 9568 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
Reposted fromgruetze gruetze viadivi divi
6708 23cf 450
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl