Tumblelog by Soup.io
 • toby
 • binocentric
 • UsTrendy
 • fab34
 • agirregabiria
 • raspberryjam
 • blubbb
 • meggy
 • fabulous-lazy
 • classicLady
 • inaccessible
 • kamlot
 • nabnab
 • borboleta
 • mLa
 • Apathy
 • karabinier
 • klaudiammt
 • pursuitofart
 • LotusFlower
 • xoxo
 • naiwnie
 • satya
 • yourheartbeat
 • marguerite
 • yveee
 • szampanowa
 • ukath
 • ejMarta
 • ZombieGirl
 • martycha
 • julke
 • soupdoup
 • jackarma
 • diammond
 • nothing-new
 • Foxyladyy
 • tristesonrisa
 • prosiecie
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • dramaaddict
 • Iriss
 • galawaygirl
 • annawanna
 • grumpy
 • messclew
 • GaleriaEmocji
 • LiveWellLoveMuch
 • youshouldtry
 • FadeToBlackAndDream
 • freepdfebook
 • NeverTrueLoved
 • idepopiwo
 • mostwanted14312
 • delish
 • jarekpolskezbaw
 • storczyk
 • insidemylove
 • iloftdesign
 • guyver
 • fuckofflife
 • mrrrrrrrrr
 • keepcreepy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viagoszko goszko
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viamocamoka mocamoka
4365 82c3 450
Reposted fromSsomething Ssomething via3u3a 3u3a


A Vegan Horror Story
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamaccka maccka

August 19 2017

3885 6fd3 450
Reposted fromjottos jottos viaszydera szydera
6302 0d5a 450
Reposted fromPoranny Poranny viaawakened awakened
0976 729f 450
windows task manager
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
4145 559f 450
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
4943 d7dd 450
Reposted frombiru biru viabercik bercik
9098 0468 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viabercik bercik

August 18 2017

3454 20d9 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
3667 510b 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
3543 9184 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

August 17 2017

2968 eb53 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
2887 3f42 450
Reposted fromsoSad soSad viawiksz wiksz
2943 7609 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6014 2972 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

August 16 2017

2626 c34f 450
Reposted fromredquorra redquorra viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl