Tumblelog by Soup.io
 • toby
 • binocentric
 • UsTrendy
 • fab34
 • agirregabiria
 • raspberryjam
 • blubbb
 • meggy
 • fabulous-lazy
 • classicLady
 • inaccessible
 • kamlot
 • nabnab
 • borboleta
 • mLa
 • Apathy
 • karabinier
 • klaudiammt
 • pursuitofart
 • LotusFlower
 • xoxo
 • naiwnie
 • satya
 • yourheartbeat
 • marguerite
 • yveee
 • szampanowa
 • ukath
 • ejMarta
 • ZombieGirl
 • martycha
 • julke
 • soupdoup
 • jackarma
 • diammond
 • nothing-new
 • Foxyladyy
 • tristesonrisa
 • prosiecie
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • dramaaddict
 • Iriss
 • galawaygirl
 • annawanna
 • grumpy
 • messclew
 • GaleriaEmocji
 • LiveWellLoveMuch
 • youshouldtry
 • FadeToBlackAndDream
 • freepdfebook
 • NeverTrueLoved
 • idepopiwo
 • mostwanted14312
 • delish
 • jarekpolskezbaw
 • storczyk
 • insidemylove
 • iloftdesign
 • guyver
 • fuckofflife
 • mrrrrrrrrr
 • keepcreepy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

6281 0831 450
Reposted fromLaraneia Laraneia vianieprzytomny nieprzytomny
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viainspirations inspirations
4563 3cd5 450
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
4564 01cc 450
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
6386 ccee 450
Reposted fromoutoflove outoflove viacitiesofnight citiesofnight
3023 9282 450
Reposted fromMonia94 Monia94 vialadies-warriors ladies-warriors
4963 f284 450
Reposted fromtfu tfu viacitiesofnight citiesofnight
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
1158 b04c 450
7611 8ae7 450
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss
6571 8711 450
2944 d439 450
Reposted fromsassenach sassenach viasilence89 silence89
6325 ffe3 450
Reposted fromvanille vanille vialadymartini ladymartini
5306 59be 450
Reposted frommoai moai

October 17 2017

3988 6f85 450
Reposted fromlittlestories littlestories viaraindrops raindrops
8280 e627 450
Reposted fromukrainka ukrainka viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl